Vážení a milí přátelé – chovatelé,

přinášíme vám aktuální informace ve formě svazových novinek. Krátké zprávy z  akcí a aktivit, které ČSCH pořádá, účastní se a připravuje. Pro zjednodušení přístupu naleznete odkazy na příslušné webové stránky.


SVAZOVÉ NOVINKY ZA MĚSÍC KVĚTEN a ČERVEN/2023 

 

JSTE NAŠÍ SOUČASTÍ - POJĎTE S NÁMI TVOŘIT NÁŠ SVAZ

Chceme vás požádat o spolupráci na zlepšení svazové databáze Členská základna, kde každý člen ČSCH má svůj profil tedy stránku s osobními údaji. V tuto chvíli nám v databázi chybí kontaktní údaje a to především emailové adresy a telefonní čísla. Pro vaši představu z počtu cca. 14000 členů nemájí 2/3 zadanou emailovou adresu . Pomozte nám být s vámi v kontaktu. Jsou to nejen kontaktní informace, ale informace o vaší odbornosti. Věříme, že společně dokážeme ovlivnit a zlepšit spousty věcí se kterými se v rámci vašeho chovatelství setkáváte. Pojďme společně tvořit náš svaz.

Volby  ve všech organizačních složkách ČSCH v roce 2023

Ústřední výkonný výbor ČSCH v souladu s usnesením XXX. VH ČSCH a platným Volebním řádem ČSCH vyhlásil volby do všech organizačních složek ČSCH a stanovuje termínové schéma pro volby do nižších organizačních složek takto: 

 

Návrh kandidátů do ÚVV ČSCH, ÚKK ČSCH, ÚRoK ČSCH a Ústřední komise pro práci s mladými chovateli, kteří budou zaslány na adresu Sekretariátu ÚVV ČSCH nejpozději do 2. 9. 2023. Volby proběhnou na Valné hromadě ČSCH konané v prosinci 2023. 

 
Aktuálně probíhají intenzivní práce na přípravě a odesílání návrhů na změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku, což se teď týká Klubů a Základních organizací. této souvislosti vás žádáme o řádné doplnění požadovaných dokumentů včetně IČ organizace . Volby proběhly v základních organizacích, územních organizacích (OO, obl. org., měst. org.) a klubech. Volby proběhly v krajských sdruženích a proběhly celostátní konference sekcí. 

Veškeré informace k volbám naleznete zde

Z jednání ÚVV ČSCH

Dne 7.6.2023 Proběhlo 36. zasedání Ústředního výkonného výboru ČSCH. K jednání ÚVV ČSCH byli připojeni někteří členové ÚVV a předsedkyně ÚOK CHH. Mezi body, které byly projednány na zasedání ÚVV ČSCH:

ÚVV ČSCH schválil zpracování studie a položkového rozpočtu na opravu prvního nadzemního podlaží v nemovitosti Brno Lidická.

ÚVV ČSCH pověřuje Dagmar Kičurovou ke zpracování návrhu fondu oprav a jeho využití u nemovitostí ve správě hlavního spolku. 

ÚVV ČSCH bere na vědomí čerpání rozpočtu za první čtvrtletí roku 2023.

ÚVV ČSCH doporučuje VH schválit navýšení členského příspěvku od roku 2025 v souvislosti s vývojem inflace v letech 2022-2023 o 20 %.

ÚVV ČSCH schvaluje schvaluje smlouvu na poskytnutí telekomunikačních služeb s firmou T-MOBIL.


Zápis č.4/2023 z 36.zasedání ÚVV ČSCH naleznete zde

Volby do jednotlivých ÚOK

V průběhu měsíce května a června proběhly volby do jednotlivých Ústředních odborných komisí. Přejeme všem zvoleným funkcionářům, aby se jim podařilo naplnit cíle a předsevzetí se kterými do voleb vstoupili. Všem  komisím, aby vytvořily týmy, které budou pracovat efektivně ve prospěch všech členů ČSCH. Níže naleznete odkazy na složení jednotlivých odborných komisí.


Ústřední odborná komise chovatelů králíků
Ústřední odborná komise chovatelů okrasných a užitkových holubů
Ústřední odborná komise chovatelů drůbeže
Ústřední komise chovatelů okrasného a exotického ptactva /ÚOK CHOEP/
Ústřední odborná komise chovatelů zpěvných kanářů
Ústřední odborná komise chovatelů hlodavců
Ústřední odborná komise chovatelů koček

Výstavy

Prezentační stánek na výstavě Natura-Viva 2023

Ve dnech 25.-28.5.2023 proběhla na výstavišti v Lysé nad Labem  28. mezinárodní výstava myslivosti, rybářství, včelařství a pobytu v přírodě NATURA VIVA.

ČSCH se představil na této akci formou prezenčního stánku zaměřeného na genetické zdroje zvířat. Stánek ožil expozicí zvířat a to především králíků - českého strakáče, drůbeže - české slepice zlaté kropenaté a české husy. Chod stánku zajišťovali převážně členové klubu českého strakáče, kterým bych rádi touto cestou poděkovali. Na přípravě a realizaci stánku se podíleli: 

Výstaviště Lysá nad Labem

Výzkumný ústav živočišné výroby (VÚŽV) 

Zverimex a Já

Ministerstvo zemědělství ČR

Klub českého strakáče, Klub českých slepic, Klub chovatelů českých hus.

Najdete nás pravidelně v reportážích Českého rozhlasu 3 Region v magazínu Hobby od července každou první sobotu v měsíci.

Český svaz chovatelů ve spolupráci s Českým rozhlasem připravil další zajímavé reportáže z chovatelského prostředí a svazové práce, a to opět v Hobby magazínu na Českém rozhlasu – Region. Dne 1 3.5.2023 byl odvysílán díl Chovatelé z Bohdalova - mladí chovatelé.  

Reportáž naleznete zde

Další zajímavá reportáž z chovatelského prostředí a svazové práce v Hobby magazínu Českého rozhlasu – Region. Dne 30.5.2023 byl odvysílán díl Zverimex a Já. Tento e-shop není jen prodejnou  s nabídkou krmiv a dalších potřeb pro zvířata. Je to společný projekt Českého svazu chovatelů a společnosti Ergotep v Proseči na Chrudimsku.

Reportáž naleznete zde

Pořadatelství Evropské výstavy králíků a morčat v ČR.

Evropská výstava králíků a morčat v České republice  rozšířená o národní výstavu holubů a drůbeže proběhne ve dnech  15.-17. listopadu 2024

Místo konání : Výstaviště Lysá nad Labem

K pořádání výstavy: v tuto chvíli čekáme na oficiální odpověď z Evropského svazu se specifikací podmínek (organizační, finanční). Podmínky následně bude schvalovat ÚVV ČSCH.

Z Evropského svazu EE

Zástupci našeho svazu z odborností králíků, morčet a drůbeže se zúčastnit generálního zasedání Evropského svazu v Bulharské Sofii. Děkujeme za našeho zástupce, kteří mimo jiné uvedli ČSCH jako další pořadatelé práce příštího zasedání, které by mělo konat v České republice. Svou prezentaci formou pozvánky přednesl př. Petr Žufa (zastupce ČSCH za sekci drůbež).

PROPAGACE A MARKETING

Připravujeme sjednocení  grafické značky Českého svazu chovatelů, tak aby tato značka byla jednoznačně identifikovatelná pro obchodní partnery, úřady, spolky a pod. Vizuální vyjádření této značky (brandu) se zpracovává do grafického manuálu, který jak doufáme, bude v měsíci červnu dotvořen a následně spolu s podmínkami pro jeho využívání schválen na nejbližším zasedání ÚVV ČSCH. Věříme, že tímto krokem se budeme jednoznačně identifikovat pro všechny stávající a budoucí partnery. Dále pomůžeme všem organizačním složkám svazu na cestě ke všem produktům v rámci propagační a marketingové propagace.


PŘIPRAVUJEME

Dožínky na Letné 2023

Dne 2.9.2023 pořádá Ministerstvo zemědělství ČR tradiční akci Dožínky na Letné. ČSCH se této akce opět zúčastní a naváže na zdařilou prezentaci ÚKPMCH, které tuto akci zajišťovalo v roce 2022. Součástí propagačního stánku by měla být ukázka zvířat zahrnutých do genových zdrojů tedy králíků a drůbeže, dětské soutěže a hry zaměřené na chovatelskou tématiku a kontaktní expozice s mazlíčky.


Odkaz na akci Dožínky na Letné 2023 naleznete zde

Důležitá informace.

Vážení chovatelé, došlo k převedení části distribuční ČSCH na  oficiální-shop Českého svazu ZVERIMEX a JÁ. V distribuci ČSCH zůstávají svazové tiskopisy. Dále Vás chceme upozornit na slevu 5% při každém nákupu pro členy ČSCH. Návod na zadání slevy naleznete na přiloženém snímku. Zaregistrujte se a všechny výhody při nákupu. V blízké době dojde k rozšíření sortimentu. Každým nákupem podporujeme náš svaz.

Speciální nabídka v e-shopu ZVERIMEX a JÁ na ČERVEN 2023 naleznete zde:
ZVÝHODNĚNÉ ZBOŽÍ S EXPIRACÍ

Český svaz chovatelů je oficiální e-shop Českého svazu chovatelů ZVERIMEX a JÁ a je tady pro vás.


V e-shopu ZVERIMEX a JÁ rychle a jednoduše vyberete z portfolia krmiv a chovatelských potřeb podle odborností. Zahrnuje také sortiment pracovních oděvů, rukavic, obuvi a ochranných pomůcek. Nové jsou zařazeny do sortimentu dárkové poukazy, trička i zajímavá nabídka pro rozšíření vaší knihovny odbornými knihami z oblasti genetiky a plemenářství králíků, holubů a drůbeže nebo kolekce reklamních předmětů Českého svazu chovatelů. Sortiment budeme průběžně rozšiřovat tak, abyste zde nalezli vše pro svůj úspěšný chov.


NAPIŠTE NÁM

Budeme rádi, když nám zašlete své nápady, podněty a příspěvky pro zlepšení této služby všem chovatelům . 

Tým ČSCH

KONTAKTY :
Český svaz chovatelů, z.s, Maškova 1646/3, 182 53 Praha 8 - Kobylisy

sekretariat@cschdz.eu tel.: 284 683 441, +420 730 516 445 http://www.cschdz.eu/       

 

Provozovatel a odběrné místo e-shopu ZVERIMEX a JÁ , Ergotep, družstvo invalidů, Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč, obchod@zverimexaja.cz , Mobil: +420 724 857 861

Facebook ČSCH