Jaký je současný stav v realizaci "pozitivního seznamu" v EU?

Evropská komise vypsala 14.7.2023 tendr na zhotovitele studie vhodnosti a proveditelnosti
celoevropských pozitivních seznamů zvířat. Zájemci, kteří musí splnit celou řadu podmínek, se mohou
hlásit do 11. září. Soutěž se zároveň týká i studie proveditelnosti kriminalizace veškerého nelegálního
obchodu s volně žijícími živočichy pocházejícími z území EU. Zájemci o účast můžou do 1. září položit
Generálnímu ředitelství Evropské komise pro životní prostředí doplňují otázky, na které jim úřad
odpoví do 4. září. Týden na to bude uzávěrka přihlášek a 13. září otevírání obálek s nabídkami. Po
výběru vítěze s ním Evropská komise podepíše smlouvu a teprve poté začne práce na samotné studii.

Petr Roth, konzultant Teraristické společnosti Praha pro otázku zavedení pozitivních seznamů zvířat
v EU, kvituje že: „Vítěz tendru má předepsáno kontaktovat všechny organizace a instituce, které
jsme navrhli do českého adresáře. Je ostatně pozoruhodné, jak málo členských zemí využilo této
možnosti a nahlásilo své kontaktní adresy…,“ Z České republiky jsou najmenováni za Ministerstvo
zemědělství MVDr. Eva Kaděrková a MVDr. Lucie Beranová, Českou zemědělskou universitu v Praze
zastupuje Vladimír Vrabec Ph.D., za chovatele exotického ptactva jsou nahlášeny dvě organizace:
Český svaz chovatelů (ČSCH) a Klub přátel exotického ptactva (KPEP), které zastupují Lubomír
Tomiška a Jan Potůček, Společnost chovatelů jedovatých hadů zastupuje Miroslav Dohnal,
Teraristickou společnost Praha (TSP) zastupuje Dr. Petr Kodym, Ph.D., ZOO Olomouc zastupuje Dr.
Jan Pluháček, ZOO Jihlava zastupuje Ing. Jan Vašák, Zoologickou zahradu a botanický park Ostrava
zastupuje Mgr. Jiří Novák, Zoologickou a botanickou zahradu Plzeň zastupuje Ing. Jiří Trávníček, ZOO
Na Hrádečku zastupuje Ing. Romana Albrecht- Lišková, Zoopark Chomutov zastupuje Jaroslav
Staněk.

Vybraný subjekt, který bude Evropskou komisí pověřen sestavením studie proveditelnosti
pozitivních seznamů zvířat pro celou EU, musí stanovit pravidla, podle kterých by se volily druhy
zvířat povolené pro zájmový chov v členských státech Unie.

Petr Roth předpokládá, že vítězná společnost nezačne na studii pracovat dříve než v
listopadu nebo prosinci letošního roku. To by znamenalo, že výsledný dokument bude k
dispozici nejdříve v prvním čtvrtletí příštího roku. Právě během konzultací pro zhotovitele
studie chtějí chovatelé předložit výsledek podpisové akce proti zavedení celoevropských
pozitivních seznamů zvířat určených pro zájmový chov. Nadále tak platí, že podpisová akce
bude pokračovat až do konce letošního roku. Ve hře je však také varianta, že se Evropské
komisi do tendru nikdo nepřihlásí, nebo že studie nebude odpovídat nárokům komise. V
zadávací dokumentaci je totiž definovaný poměrně velký objem a kvalita práce za celkovou
částku 400 tisíc euro.

Předpokládaný termín dokončení studie se navíc takřka kryje s termínem voleb do
Evropského parlamentu v příštím roce. Po nich se bude sestavovat nová Evropská komise a o
tématu pozitivních seznamů zvířat se začne jednat nanovo. Nicméně ani současná Evropská
komise nezahálí, protože tým CITES při Generálním ředitelství pro životní prostředí
připravuje ještě jeden tendr na studii proveditelnosti snížení poptávky po exotických zvířatech
v Evropské unii. Tuto soutěž by měla Evropská komise vypsat v nejbližších dnech.