Jaké je stanovisko českých úřadů?

Problematika chovů živočichů se týká působnosti dvou ministerstev. Za welfare, veterinární

péči, ochranu zvířat proti týrání a evidenci chovů nebezpečných zvířat odpovídá Ministerstvo

zemědělství. Dovoz a obchodování s ohroženými druhy a naplňování nařízení EU o zákazech,

vztahujících se k invazním druhům, má na starosti Ministerstvo životního prostředí. Protože

na úrovni EU se nyní problematika pozitivních seznamů dostala do působnosti oddělení

CITES Evropské komise, které je součástí Generálního ředitelství pro životní prostředí,

národním partnerem Evropské komise je nyní MŽP.

V dubnu a květnu 2023 proběhla jednání zástupců chovatelů s oběma ministerstvy. Jejich

představitelé potvrdili, že pozitivní seznamy nepovažují za potřebné. Podle nich jsou stávající

legislativa česká i na úrovni EU naprosto dostatečné, a žádné plošné zákazy nepodpoří.

Tento postoj budou tlumočit i na mezinárodních jednáních.