Koho se dotkne případné zavedení „pozitivního seznamu“?

Pozitivní seznam by se v případě jeho zavedení týkal každého chovatele. Výjimku by měly

pouze certifikované ZOO a záchranné stanice. Zavedením pozitivního seznamu by hrozil

zákaz chovu většiny druhů živočichů a majitelé takových zvířat by je již nemohli

rozmnožovat, obchodovat s nimi, ani je vystavovat. Vlastněné exempláře by si mohli nechat

pouze na „dožití“. Tímto krokem by byly zcela zlikvidovány například i veškeré výstavy a burzy.