Vážená paní, vážený pane,

podpisový arch, označený logem logomale.JPG  , je součástí podpisové akce proti

pozitivním seznamům, zahájené skupinou chovatelů v červnu tohoto roku. 

(http://www.pozitivniseznamy.cz) .

Účelem této podpisové akce je shromáždit podpisy prokazující, že čeští chovatelé i značná část

veřejnosti jsou proti paušálnímu zákazu chovatelství v EU, který prosazují zahraniční aktivisté s

pomocí zmanipulovaných a nepravdivých údajů. Podpisové archy budou podle potřeby poskytnuty

expertům Evropské komise i státním orgánům ČR jako argument proti pozitivním seznamům. Nemají

tedy konkrétního adresáta a jejich využití bude dlouhodobé. Nejde o petici, i když forma podpisových

archů odpovídá petičnímu zákonu.

Nezávisle na tom byla v září skupinou chovatelů spuštěna „Petice proti vzniku seznamu živočichů a

rostlin, které je povoleno držet v soukromém vlastnictví (tzv. „pozitivnímu seznamu“)“, adresovaná

Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 

(https://portal.gov.cz/e-petice/429-petice-proti-vzniku-seznamu-zivocichu-ktere-je-povoleno-drzet-v-soukromem-vlastnictvi-tzv-pozitivnimu-seznamu).

Obě akce mají shodný cíl: zabránit likvidaci chovatelství v ČR i v Evropě. Každý, komu leží tento cíl na

srdci, může svým podpisem podpořit jednu z nich či obě. Organizátoři obou akcí spolu komunikují a

vzájemně se informují o vývoji situace. Obě akce jsou ostatně prezentovány na stejné webové

stránce Českého svazu chovatelů.

Váš podpis je důležitý a nezapadne, ať již bude na jednom či druhém podpisovém archu.


Organizátoři podpisové akce