Co může udělat každý organizovaný i neorganizovaný chovatel?

Podrobně se seznámit s výše uvedenými informacemi a přečíst si zkrácenou reakci

na zavedení pozitivního seznamu, uvedenou v přiloženém „odmítavém stanovisku“.

V případě, že nesouhlasí se zavedením pozitivního seznamu, vyjádřit svůj nesouhlas

podpisem na přiloženém podpisovém archu. 

Výsledky této podpisové akce budou na podzim předloženy zpracovatelům celoevropské

studie jako důkaz, že v České republice mají pozitivní seznamy „červenou stopku“.

Tímto vyzýváme všechny organizace chovatelů, ZOO, záchranné stanice, organizátory

výstav, burz, volno leteckých setkání chovatelů papoušků a ostatních společenských akcí

s chovatelskou tématikou, ale i jednotlivce, kteří se chtějí připojit k této akci a pomoci

získávat podpisy pod odmítavé stanovisko, aby si stáhli potřebné dokumenty uvedené níže

a pomohli – jak věříme - dobré věci.

Všechny, kdo se chtějí připojit, prosíme, aby se přihlásili na e-mailu:

jan.potucek@ararauna.cz , nebo arac@seznam.cz, kde se dozvědí další informace.


Seznam organizací, které se již zapojily a spolupracují s námi lze nalézt na úvodní stránce.

 
„Odmítavé stanovisko k zavedení pozitivních seznamů“, „podpisový arch“ a LOGO

označující podpisové místo, lze vytisknout na úvodní stránce.

 

Technickou podporu této akce bude po dohodě s dalšími chovatelskými spolky a

organizacemi zajišťovat ČSCH.